Shabbat Starts: 8:06pm | Shabbat Ends: 9:13pm

Comment la période du Omer influence notre vie. Rav David Banon Shlit »a